Standarder for termer (felt)

Datasettene består enkelt forklart av tabeller der den ene aksen utgjøres av organismer eller grupper av organismer og den andre av en mengde egenskaper og relevante data som beskriver organismene. Det finnes standarder for slike data for å gjøre datautveksling mulig.

Darwin Core er en standard vedlikeholdt av Darwin Core vedlikeholdsgruppe. Den inneholder en ordliste med begreper (i andre sammenhenger kan disse kalles egenskaper, elementer, felt, kolonner, attributter eller konsepter) som er ment å lette deling av informasjon om biologisk mangfold ved å oppgi identifikatorer, etiketter og definisjoner. Darwin Core er først og fremst basert på taxa, deres forekomst i naturen som dokumentert av observasjoner, prøver, prøver og relatert informasjon. (Kilde: Rapport fra Miljødirektoratet s. 25)

I genbanksammenheng er Multi-Crop Passport Descriptors (MSPD) sentralt, og deler av dette vil være relevant for prosjektet.

Det mest aktuelle for landbruket når det gjelder planter er sannsynligvis de digitale objektidentifikatorene for matvekster fra den Iternasjonale Traktaten Om Plantegenetiske Ressurser.

Se Bi-Os utvalg så langt her.