Prosjektets valg av termer

Så langt har Bi-Os arbeide med KVANNs løsning, som forøvrig kun er laget for planter, lagt et grunnlag stiftelsen kan bygge videre på. Men dette må endres nå, ikke minst fordi prosjektet skal omfatte alle livsformer (dyr, planter, sopp og mikroorganismer) og fordi det må ta høyde for en bredere målgruppe, dog fremdeles med nytteorganismer …

Les mer

Standarder for termer (felt)

Datasettene består enkelt forklart av tabeller der den ene aksen utgjøres av organismer eller grupper av organismer og den andre av en mengde egenskaper og relevante data som beskriver organismene. Det finnes standarder for slike data for å gjøre datautveksling mulig. Darwin Core er en standard vedlikeholdt av Darwin Core vedlikeholdsgruppe. Den inneholder en ordliste …

Les mer