Taksonomi og nomenklatur

Tekst påbegynt 4.12.2020. Dette er et vanskelig tema, og teksten vil endre seg ofte den første tiden etter som vi får inn tilbakemeldinger fra referansegruppen og andre. Som all tekst på nettstedet, skrives den også på norsk og engelsk parallelt, og det byr i dette tilfellet på et ekstra lag av utfordringer. Ulik begrepsbruk i de to språkområdene er nemlig en sentral del av temaet. Ta veldig gjerne kontakt for innspill til artikkelen.

Målet med denne artikkelen er å skissere en generell forståelse av temaet taksonomi og nomenklatur i biologi, og med det som grunnlag beskrive systemene i Open Agro Data, både med hensyn til datastruktur og brukernavigering.

Biovitenskapene er avhengig av en systematikk som på best mulig måte gjenspeiler slektskapsforhold mellom livsformene (taksonomi) og samtidig har et klart navnesystem (nomenklatur) som gjør det mulig å holde dataene om de enkelte livsformene fra hverandre. Dette er nødvendigvis et enormt komplisert felt, både fordi livet i biosfæren er enormt komplekst, og fordi kunnskapen har utviklet seg over tid, slik at man hele tiden har måttet endre på de gjeldende systemer mens de er i bruk. Resultatet er at vi står med ulike systemer for hovedgruppene av livsformer, og i tillegg er det noe uklar begrepsbruk i ulike miljøer, noe som forvirrer.

Taxonomiske systemer

(Tekst under utvikling)

Wikipedia(EN): Taxonomy, Taxonomic rank, Evolutionary taxonomy, Phylogenetics, Plant taxonomy, List of systems of plant taxonomy

Nomenklatursystemer

Det er gjort et forsøk på å bygge en altomfattende nomenklatur for alle livsformer, Draft Biocode (1997) og Revised Biocode (2011), utviklet av International Committee on Bionomenclature (ICB) (bakgrunn og hensikt). Dette har stoppet opp pga for store forskjeller særlig mellom zoologien og botanikken. Se følgende:

Werner Greuter & Dan H. Nicolson: Introductory comments on the Draft BioCode, from a botanical point of view

Alain Dubois: A zoologist’s viewpoint on the Draft BioCode

Dyr og andre livsformer

(OAD har i begynnelsen mest fokus på planter, så dyr og andre livsformer blir behandlet og omtalt når vi har kommet så langt.)

International Code of Zoological Nomenclature

Utviklet av International Commission on Zoological Nomenclature (ICZN).

Wikipedia(EN): ICZN

Andre

Wikipedia(EN): Nomenclature codes

Planter, alger og sopp

De nomenklaturene som i dag gjelder for planter er hhv:

The International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (ICN)

Utviklet av International Association for Plant Taxonomy

Den nåværende versjonen fra 2017 kalles Shenzhen-koden, på grunn av tradisjonen med å navngi kodene etter lokaliseringen av International Botanical Congress (ICB).

Dette er et såpass komplisert dokument at en av de ansvarlige for denne, Nicholas Turland, har utgitt en utmerket veiledningsbok kalt The Code Decoded, som kan leses på nettet.

Se også Wikipedia om The Code, og om botanisk nomenklatur generelt

The International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP)

Utviklet av International Society for Horticultural Science

Se også Wikipedia om The Cultivated Plant Code, og om kultiverte planters taksonomi

En hovedtrekk ved ICN-koden er intensjonen om å fase ut alle navnene som skyldes menneskelig inngripen, og i stedet la ICNCP ta seg av dem i kultonomien.